Tuyển sinh Văn bằng 1 Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 2 Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Học vụ

Học vụ

Chuyên mục liên quan đến các vấn đề học vụ trong quá trình đào tạo đại học Vừa làm vừa học của sinh viên tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh

Tra cứu lịch thi
Theo tháng
Tra cứu thời khóa biểu
Theo môn
Tra cứu lịch thi
Theo môn
Tra cứu thời khóa biểu
Theo lớp

Học vụ

Học vụ

Chuyên mục liên quan đến các vấn đề học vụ trong quá trình đào tạo đại học Vừa làm vừa học của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Quy chế - Quy định

PHÒNG ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

Quy chế - Quy định

Có thể
bạn quan tâm

Có thể
bạn quan tâm