Tuyển sinh Văn bằng 1 Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 2 Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Thông tin tuyển sinh dành cho thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp/trung cấp nghề

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp/trung cấp nghề có nhu cầu đăng ký học liên thông đại học Vừa làm vừa học xem Mục số 1.3.2 tại thông báo: https://dttx.ueh.edu.vn/bai-viet/thong-bao-tuyen-sinh-khoa-k2024-vb1-tp1-van-bang-1-dai-hoc-vua-lam-vua-hoc-dot-thang-12-nam-2023/