Tuyển sinh Văn bằng 1 Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 2 Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

UEH tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học đợt tháng 6 và 7 năm 2023

→ Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển

→ Các khóa tuyển sinh:

1. Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2023:

– Xét tuyển: Điểm cả năm lớp 12 hoặc trung bình 5 học kỳ (HKI, HKII năm lớp 10; HKI, HKII năm lớp 11; HKI năm lớp 12);

– Đăng ký học ngay tại go.ueh.edu.vn/thpt

– Thông báo tuyển sinh chi tiết xem tại ĐÂY

2. Văn bằng 1 và liên thông (Thí sinh tốt nghiệp THPT các năm trước 2023, tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp):

2.1. Văn bằng 1: Xét tổng điểm trung bình 3 môn học của cả năm học lớp 12 hoặc kết quả kỳ thi THPT quốc gia;

2.1. Liên thông: Thí sinh đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng/Cao đẳng nghề, Trung cấp/Trung cấp nghề sử dụng bằng tốt nghiệp THPT (hoặc bổ túc THPT) và học bạ để nộp hồ sơ dự tuyển vào hệ Văn bằng 1 như đối tượng 2.1, chương trình đào tạo với khối lượng kiến thức toàn khóa từ 120 đến 125 tín chỉ; Nhà trường sẽ xét miễn trừ khối lượng kiến thức thí sinh đã học ở trình độ Đại học/Cao đẳng/Trung cấp và đào tạo bổ sung phần kiến thức còn lại dựa trên văn bằng và bảng điểm ở trình độ Đại học/Cao đẳng/Trung cấp nộp kèm theo hồ sơ tuyển sinh . Do đó, số lượng tín chỉ mỗi thí sinh cần học sẽ khác nhau tùy thuộc vào bảng điểm của thí sinh đã học ở trình độ Đại học/Cao đẳng/Trung cấp. Thí sinh đăng ký tư vấn chương trình học tại: doisoat.ueh.edu.vn

– Đăng ký học ngay tại go.ueh.edu.vn/005

– Thông báo tuyển sinh chi tiết xem tại ĐÂY

3. Văn bằng 2 (Thí sinh đã có 1 bằng đại học):

– Xét tuyển dựa trên kết quả tốt nghiệp Văn bằng 1;

– Đăng ký học ngay tại go.ueh.edu.vn/006

– Thông báo tuyển sinh chi tiết xem tại ĐÂY