Tuyển sinh Văn bằng 1 Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 2 Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương

Các khóa đang tuyển sinh

1. Khóa liên thông từ đại học (Văn bằng 2) đợt 2 năm 2022, đại học Vừa làm vừa học, mở tại Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương (ký hiệu khóa: K2022 VB2/Bình Dương 2)

2. Khóa văn bằng 1 đại học Vừa làm vừa học đợt 2 năm 2022 mở tại Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương (ký hiệu khóa: K2022 VB1/Bình Dương 2)

Thông tin liên hệ

Trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương

Khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (02743) 560 417; Thầy Nguyễn Minh Minh (0919 110 775); Cô Võ Hồng Châu (0907 364 125)

Email: tcktbd@gmail.com  Website: www.tcktbinhduong.edu.vn