Tuyển sinh Văn bằng 1 Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 2 Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

BẢNG PHÂN CÔNG NHÂN SỰ
PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

Họ tên – Chức vụPhụ trách

Nguyễn Thiện Duy

Tiến sĩ

Trưởng phòng

38296515

0913906429

thienduy@ueh.edu.vn

Phụ trách chung

Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Đào tạo thường xuyên.

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc

– Chịu trách nhiệm chính công tác tuyển sinh;

– Tham gia xây dựng chương trình đào tạo;

– Công tác thi đua, khen thưởng; Nhân sự của đơn vị;

– Triển khai xây dựng các quy chế, quy định, quy trình về quản lý đào tạo đại học Vừa làm vừa học (VLVH);

– Trực tiếp theo dõi công tác liên kết đào tạo giữa UEH với các địa phương, đơn vị;

– Tham gia công tác tổ chức thi tốt nghiệp, Anh văn đầu ra, Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Tin học đầu ra);

– Duyệt hồ sơ chuyển từ trường khác đến, chuyển từ đại học chính quy UEH sang;

– Trực tiếp phụ trách các chuyên viên quản lý điểm;

– Trực tiếp triển khai công tác tổ chức xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; Xét tốt nghiệp;

– Ký Phụ lục văn bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp, công văn đi; Xử lý công văn đến;

– Phối hợp với các Khoa đào tạo xử lý các đơn, thư phản ánh của SV;

– Công tác đào tạo ngắn hạn.

Công tác khác

– Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh;

– Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UEH;

– Thành viên Hội đồng trường UEH;

– Thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo UEH.

Đoàn Thị Thu Thủy

Thạc sĩ – Chuyên viên chính

Phó Trưởng phòng

38231612 ext. 218

0909860869

dttthuy@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc

– Trực tiếp theo dõi công tác bảo lưu kết quả tuyển sinh; bảo lưu kết quả học tập;

– Duyệt hồ sơ chuyển khóa;

– Duyệt Giấy đề nghị miễn học, miễn thi học phần, đăng ký thi tốt nghiệp lần 3;

– Duyệt hồ sơ tuyển sinh, tốt nghiệp, Giấy đề nghị công nhận đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; Giấy Chứng nhận, bảng điểm,… của SV các khóa do CVQL Phòng A.008 phụ trách;

– Ký văn bản trả lời kết quả xác minh bằng đầu ra;

– Trực tiếp phụ trách quản lý sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh;

– Tham gia công tác tổ chức thi tốt nghiệp, Ngoại ngữ đầu ra, Tin học đầu ra;

– Tham gia tổ chức nhập học cho thí sinh trúng tuyển; Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp;

– Trực tiếp theo dõi công tác tổ chức đăng ký ôn và thi Tin học đầu ra;

– Tham gia công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên;

– Nhận phôi văn bằng tốt nghiệp từ Văn phòng trường;

– Phụ trách công tác Văn thư, lưu trữ; Quản lý tài sản và văn phòng phẩm của đơn vị;

– Lập dự toán, quản lý công tác thu – chi của đơn vị theo các khoản thu – chi đã được Ban Giám hiệu phê duyệt;

– Phụ trách công tác tài chính của đơn vị;

– Trực tiếp lãnh đạo, quản lý giờ giấc lao động của viên chức tại Phòng A.008;

– Phụ trách email Phòng Đào tạo thường xuyên;

– Phụ trách chính trong việc phối hợp với Phòng KHĐT-KT về mảng công tác khảo thí;

– Thư ký Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, học vụ, khen thưởng – kỷ luật SV – ĐHVLVH;

– Duyệt vắng phép, vắng ốm của viên chức đơn vị trên hệ thống;

– Xử lý các trường hợp điều chỉnh bằng tốt nghiệp;

– Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng đơn vị;

– Tham gia công tác đào tạo ngắn hạn;

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Công tác khác

– Bí thư chi bộ Phòng Đào tạo thường xuyên.

Nguyễn Hoàng Sơn
Thạc sĩ – Chuyên viên chính
Phó Trưởng phòng
38231612 ext. 222
0889828199
nhson@ueh.edu.vn

Phụ trách các mảng công việc

– Truyền thông tuyển sinh;

– Tư vấn tuyển sinh;

– Quản lý kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu;

– Tối ưu hóa quy mô đào tạo;

– Công nghệ thông tin của phòng;

– Hệ thống dữ liệu đào tạo của phòng;

– Công tác báo cáo, thống kê, tổng hợp;

– Xử lý dữ liệu tuyển sinh;

– Duyệt hồ sơ tuyển sinh, tốt nghiệp, Giấy đề nghị công nhận đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Tin học đầu ra); Giấy Chứng nhận, bảng điểm, … của SV các khóa do CVQL Phòng A.007 phụ trách;

– Trực tiếp phụ trách quản lý sinh viên tại các đơn vị liên kết;

– Tham gia công tác tổ chức thi tốt nghiệp, Anh văn đầu ra, Tin học đầu ra;

– Trực tiếp theo dõi công tác tổ chức đăng ký thi kết thúc môn học lần 3, trả nợ học phần, thi ghép; Ôn và thi Anh văn đầu ra;

– Tham gia công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên;

– Trực tiếp lãnh đạo, quản lý giờ giấc lao động của viên chức tại Phòng A.007;

– Phụ trách chính trong việc phối hợp với Phòng KHĐT-KT về mảng kế hoạch đào tạo;

– Phụ trách quản lý E-Office của đơn vị;

– Tham gia công tác đào tạo ngắn hạn;

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng phòng.

Đặng Anh Minh

Chuyên viên

38231612 ext. 242

0908196198

danganhminh@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý các khóa học theo phân công, từ khi khai giảng cho đến khi tốt nghiệp (các khóa học tại UEH, đơn vị liên kết), từ khi tuyển sinh, khai giảng cho đến khi tốt nghiệp (các khoá học tại các đơn vị liên kết); Đầu mối tiếp xúc, tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các nội dung học vụ liên quan đến SV được phân công quản lý;

– Lập kế hoạch khai giảng, phổ biến kế hoạch thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp, thi Anh văn đầu ra, thi Tin học đầu ra, Lễ tốt nghiệp hàng năm;

– Lập kế hoạch sử dụng giảng đường tại UEH hàng năm;

– Lập thông báo thi tốt nghiệp lần 3, Anh văn đầu ra, Tin học đầu ra tại TP.HCM;

– Xác minh văn bằng đầu vào, đầu ra, bảng điểm xét miễn môn học, văn bằng, chứng chỉ xét miễn Anh văn đầu ra, tin học đầu ra;

– Xử lý hồ sơ chuyển từ hệ chính quy UEH sang hệ VLVH;

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ điểm, sổ cấp bằng theo biên bản bàn giao của các viên chức nghỉ hưu.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Truyền thông tuyển sinh; Tư vấn tuyển sinh;

– Xây dựng mô hình tuyển sinh mới;

– Tìm kiếm địa bàn tuyển sinh;

– Tổ chức nhập học cho sinh viên trúng tuyển; Tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp;

– Công tác chuyển khóa, chuyển trường và bảo lưu kết quả;

– Sao lục thông tin cấp phó bản bằng tốt nghiệp;

– Thực hiện sao lục cấp bảng điểm cho SV các khoá cũ (không có điểm trên hệ thống phần mềm).

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Tối ưu hóa quy mô đào tạo;

– Lập lịch thi hết môn tháng, tuần;

– Nhận đăng ký thi lần 3, trả nợ học phần, thi ghép, Anh văn đầu ra;

– Công tác chuyển khóa, bảo lưu kết quả;

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

Công tác khác:

– Tổ trưởng Tổ công đoàn Phòng Đào tạo thường xuyên.

Phạm Lâm Phúc

Thạc sĩ

Chuyên viên

38231612 ext. 216

0935644999

phucphamlam@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý chương trình đào tạo; Theo dõi cập nhật chương trình đào tạo trong phần mềm quản lý của đơn vị;

– Quản trị phần mềm;

– Công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo;

– Xử lý dữ liệu phần mềm thực hiện chuyển khóa, chuyển trường, chuyển từ hệ chính quy sang, bảo lưu kết quả, cấp giấy chứng nhận, bảng điểm;

– Xử lý dữ liệu xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, tốt nghiệp;

– Xử lý dữ liệu, in bằng tốt nghiệp, phụ lục văn bằng tốt nghiệp, sổ ký nhận bằng; Cấp bản sao văn bằng;

– Xử lý dữ liệu in danh sách thi ghép, thi tốt nghiệp, Anh văn đầu ra, Tin học đầu ra;

– Phối hợp triển khai lịch thi hết môn tháng, tuần;

– Đầu mối tiếp nhận đề nghị của SV và cấp bảng điểm cho SV các khoá có điểm trên hệ thống phần mềm.

– Nhập điểm: tốt nghiệp, học phần; Quản lý bảng điểm gốc học phần;

– Thực hiện đăng ký học phần các khoá theo phân công.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Truyền thông tuyển sinh; Tư vấn tuyển sinh;

– Tối ưu hóa quy mô đào tạo;

– Tham gia đối chiếu dữ liệu thi ghép, thi tốt nghiệp, Anh văn đầu ra, Tin học đầu ra;

– Thư ký Hội đồng tuyển sinh, tốt nghiệp, học vụ, khen thưởng – kỷ luật SV – ĐHVLVH.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Tìm kiếm địa bàn tuyển sinh;

– Tổ chức nhập học cho sinh viên trúng tuyển; Tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp;

– Nhận đăng ký ôn, thi Tin học đầu ra;

– Quản trị Website đơn vị;

– Quản lý tài sản của đơn vị;

– Các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Mai Công Phụng

Chuyên viên

38231612 ext. 228

0903481365

mcphung@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý các khóa học theo phân công, từ khi khai giảng cho đến khi tốt nghiệp (các khóa học tại UEH, đơn vị liên kết), từ khi tuyển sinh, khai giảng cho đến khi tốt nghiệp (các khoá học tại các đơn vị liên kết); Đầu mối tiếp xúc, tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các nội dung học vụ liên quan đến SV được phân công quản lý;

– Quản lý ấn chỉ hồ sơ tuyển sinh;

– Nhận, duyệt hồ sơ tuyển sinh văn bằng 1, văn bằng 2 mở tại UEH;

– Nhận đăng ký và thu lệ phí thi tốt nghiệp lần 3;

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ điểm, sổ cấp bằng theo biên bản bàn giao của các viên chức nghỉ hưu.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Truyền thông tuyển sinh; Tư vấn tuyển sinh;

– Tìm kiếm địa bàn tuyển sinh;

– Tổ chức nhập học cho sinh viên trúng tuyển; Tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp;

– Lập kế hoạch khai giảng, Phổ biến KHTTTN, thi tốt nghiệp, thi Anh văn đầu ra, thi Tin học đầu ra, Lễ tốt nghiệp hàng năm;

– Sao lục thông tin cấp phó bản bằng tốt nghiệp;

– Theo dõi các dự toán; Triển khai ký các bảng chi; Kế toán Quỹ phòng;

– Xác minh văn bằng đầu vào, đầu ra, bảng điểm xét miễn môn học, văn bằng, chứng chỉ xét miễn Anh văn đầu ra, tin học đầu ra;

– Thực hiện sao lục cấp bảng điểm cho SV các khoá cũ (không có điểm trên hệ thống phần mềm).

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Tối ưu hóa quy mô đào tạo;

– Lập lịch thi hết môn tháng, tuần;

– Nhận đăng ký thi lần 3, trả nợ học phần, thi ghép, Anh văn đầu ra;

– Công tác chuyển khóa, bảo lưu kết quả;

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

Nguyễn Thị Hương Trà

Chuyên viên

38231612 ext. 211

0903130968

huongtra@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý các khóa học theo phân công, từ khi khai giảng cho đến khi tốt nghiệp (các khóa học tại UEH); Đầu mối tiếp xúc, tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các nội dung học vụ liên quan đến SV được phân công quản lý;

– Nhận đăng ký thi hết môn lần 3, trả nợ học phần, thi ghép, Anh văn đầu ra;

– Nhận, duyệt hồ sơ tuyển sinh Liên thông trung cấp mở tại UEH.

– Quản lý cấp chứng chỉ UEH đối với các khóa đào tạo ngắn hạn.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Tổ chức nhập học cho sinh viên trúng tuyển; Tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp;

– Lập kế hoạch khai giảng, Phổ biến KHTTTN, thi tốt nghiệp, thi Anh văn đầu ra, thi Tin học đầu ra, Lễ tốt nghiệp;

– Xác minh văn bằng đầu vào, bảng điểm miễn môn học, văn bằng, chứng chỉ xét miễn Anh văn đầu ra, tin học đầu ra.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Truyền thông tuyển sinh; Tư vấn tuyển sinh;

– Tìm kiếm địa bàn tuyển sinh;

– Tối ưu hóa quy mô đào tạo;

– Lập lịch thi hết môn tháng, tuần;

– Công tác chuyển khóa, bảo lưu kết quả;

– Xử lý học vụ: Xét tốt nghiệp;

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

Đoàn Thị Thu Trang

Chuyên viên

38231612 ext. 215

0905894139

thutrang@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý hồ sơ tổ chức thi, nhận và bàn giao bài thi, điểm thi: Tốt nghiệp, Anh văn đầu ra, Tin học đầu ra;

– Nhập điểm, tổ chức đối chiếu điểm: Anh văn đầu ra, Tin học đầu ra, tốt nghiệp, học phần; Quản lý bảng điểm gốc: Tuyển sinh, Anh văn đầu ra, Tin học đầu ra, tốt nghiệp, học phần;

– Đầu mối tiếp nhận đề nghị của SV và sao lục hoặc chuyển cho viên chức liên quan sao lục cấp bảng điểm cho SV các khoá cũ (không có điểm trên hệ thống phần mềm);

– Tổng hợp xác minh bằng đầu vào;

– Đầu mối tiếp nhận đề nghị của các cơ quan, đơn vị và xác minh hoặc phối hợp xác minh bằng đầu ra;

– Công tác tài chính: Theo dõi, quản lý và quyết toán biên lai các khoản thu; theo dõi và thực hiện các khoản chi; Thủ quỹ Quỹ phòng;

– Quản lý Sổ Cấp bằng tốt nghiệp, phát số bằng tốt nghiệp còn lại sau các Lễ Tốt nghiệp;

– Phụ trách email tuyển sinh ĐHVLVH.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Truyền thông tuyển sinh; Tư vấn tuyển sinh;

– Tổ chức nhập học cho sinh viên trúng tuyển; Tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp;

– Xử lý học vụ: Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp; Xét tốt nghiệp; Phối hợp với CBQL đề xuất LĐP xử lý các trường hợp liên quan đến điểm của SV.

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

Công tác khác:

– Tổ trưởng Tổ Nữ công – Phòng Đào tạo thường xuyên.

Dương Ngọc Bảo Tuyền

Thạc sĩ

Chuyên viên

38231612 ext. 217

0934086196

tuyendnb@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Xây dựng mô hình tuyển sinh mới;

– Quản trị Website đơn vị;

– Thực hiện và lưu trữ các thủ tục về tuyển sinh: Tập hợp hồ sơ pháp lý, lập hồ sơ mở lớp, lập thông báo tuyển sinh, quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển, giấy báo trúng tuyển, gửi thông tin cho thí sinh qua email, tập hợp, đóng cuốn về tuyển sinh hàng năm;

– Xử lý và chuyển dữ liệu làm thẻ sinh viên;

– In danh sách thi kết thúc học phần các khóa học tại UEH;

– Thực hiện đăng ký học phần các khoá theo phân công;

– Tham gia in bằng tốt nghiệp;

– Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng đơn vị;

– Tham gia công tác đào tạo ngắn hạn.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Truyền thông tuyển sinh; Tư vấn tuyển sinh.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Tìm kiếm địa bàn tuyển sinh;

– Tổ chức nhập học cho sinh viên trúng tuyển; Tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp;

– Tối ưu hóa quy mô đào tạo;

– Quản trị phần mềm;

– Các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo phòng.

Võ Thanh Vân

Chuyên viên

38231612 ext. 220

0987239698

beansu2005@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Văn thư, lưu trữ các văn bản đi, đến;

– Quản lý, cấp phát văn phòng phẩm;

– Tiếp nhận đăng ký ôn và thi tin học đầu ra;

– Tư vấn tuyển sinh;

– Thực hiện bảng số liệu, chương trình Lễ Khai giảng, Lễ Tốt nghiệp và chuyển cho các bộ phận liên quan;

– Thực hiện việc báo số liệu cho các bộ phận liên quan chuẩn bị đề thi tốt nghiệp; Lập quyết định thành lập Ban coi thi, văn bản mời cán bộ coi thi, danh sách cán bộ coi thi tốt nghiệp;

– Tổng hợp công tác xác minh bảng điểm xét miễn môn học hàng năm;

– Thực hiện lưu trữ hồ sơ điện tử;

– Phụ trách quản lý E-Office của đơn vị.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Công tác xác minh văn bằng đầu vào;

– Thành viên Tổ công nghệ thông tin.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Truyền thông tuyển sinh;

– Tìm kiếm địa bàn tuyển sinh;

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

Nguyễn Đức Việt

Thạc sĩ

Chuyên viên chính

38231612 ext. 227

0913809749

viet@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Xây dựng mô hình tuyển sinh mới;

– Truyền thông tuyển sinh;

– Tư vấn tuyển sinh;

– Tìm kiếm địa bàn tuyển sinh;

– Định hướng đầu khóa học;

– Trực tiếp phụ trách công tác đào tạo ngắn hạn.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Tối ưu hóa quy mô đào tạo;

– Tham gia xây dựng các quy chế, quy định;

– Thực hiện số hóa các dữ liệu đào tạo.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Thực hiện lưu trữ hồ sơ điện tử;

– Tổ chức nhập học cho sinh viên trúng tuyển; Tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp;

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

Công tác khác

Tham gia thực hiện dự án UEH Global.

Hoàng Quang Vinh

Chuyên viên

38231612 ext. 227

0913716966

hoangquangvinh@ueh.edu.vn

Phụ trách các đầu việc:

– Quản lý các khóa học theo phân công, từ khi khai giảng cho đến khi tốt nghiệp (các khóa học tại UEH, đơn vị liên kết), từ khi tuyển sinh, khai giảng cho đến khi tốt nghiệp (các khoá học tại các đơn vị liên kết); Đầu mối tiếp xúc, tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các nội dung học vụ liên quan đến SV được phân công quản lý;

– Nhận, duyệt hồ sơ tuyển sinh Liên thông cao đẳng mở tại UEH;

– Quản lý, bảo quản, lưu trữ các hồ sơ nguyên tắc (Quyết định và danh sách thí sinh trúng tuyển, Quyết định và danh sách SV được công nhận tốt nghiệp,… theo danh mục lưu trữ đã lập.

Hỗ trợ chính các đầu việc:

– Truyền thông tuyển sinh; Tư vấn tuyển sinh;

– Tìm kiếm địa bàn tuyển sinh;

– Tổ chức nhập học cho sinh viên trúng tuyển; Tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp;

– Lập kế hoạch khai giảng, Phổ biến KHTTTN, thi tốt nghiệp, thi Anh văn đầu ra, thi Tin học đầu ra, Lễ tốt nghiệp hàng năm;

– Xác minh văn bằng đầu vào, bảng điểm xét miễn môn học, văn bằng, chứng chỉ xét miễn Anh văn đầu ra, Tin học đầu ra.

Hỗ trợ phụ các đầu việc:

– Tối ưu hóa quy mô đào tạo;

– Lập lịch thi hết môn tháng, tuần;

– Nhận đăng ký ôn, thi Tin học đầu ra;

– Công tác chuyển khóa, bảo lưu kết quả;

– Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.