THÔNG TIN GÓP Ý

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người học, Phòng Đào tạo thường xuyên - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh mong nhận được góp ý của Anh/Chị, vui lòng cho ý kiến phản hồi vào những nội dung dưới đây. Thông tin góp ý của Anh/Chị sẽ được giữ bí mật và chuyển trực tiếp đến Lãnh đạo Phòng để xem xét giải quyết.

                                       .