Danh sách thí sinh trúng tuyển bổ sung khóa Văn bằng 1 Đại học Vừa làm vừa học K2021 VB1/TP4 (xem tại đây)

Các thông tin chi tiết hướng dẫn đầu khóa học và Thời khóa biểu sẽ gửi cho từng sinh viên theo địa chỉ email mà sinh viên đã cung cấp trong hồ sơ dự tuyển;

Thí sinh vui lòng kiểm tra thông tin về: họ tên, ngày sinh, nơi sinh và chuyên ngành đăng ký tuyển sinh, nếu có sai sót vui lòng liên hệ lại chuyên viên nhận hồ sơ tuyển sinh tại Phòng Đào tạo thường xuyên hoặc gửi thông tin qua email: tuyensinhvlvh@ueh.edu.vn để điều chỉnh.

Thí sinh của các chuyên ngành không có trong danh sách vui lòng xem Thông báo một số vấn đề liên quan đến tuyển sinh các khóa đại học Vừa làm vừa học đợt 4 năm 2021 mở tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.