TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

59C Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh (Phòng 6,7,8 - Tầng trệt)

Điện thoại: (84)(28)38 231 612 - Fax: (84)(28)38 239 225