Thông báo tuyển sinh Liên thông từ đại học (Văn bằng 2) đợt 1 năm 2022,  đại học Vừa làm vừa học, mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre (ký hiệu khóa: K2022 VB2/Bến Tre 1)