Thông báo tuyển sinh văn bằng 1 đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022 mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bến Tre (ký hiệu khóa: K2022 VB1/Bến Tre 1)