Thông báo tuyển sinh văn bằng 1 đại học Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2022 mở tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (ký hiệu khóa: K2022 VB1/TP1)