THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Văn bằng 1

4 năm
620.000 đ / tín chỉ
 • 109-112 tín chỉ
 • Bằng cấp: Cử nhân
 • Học các tối 2,3,4,5,6,7
 • Học tại các cơ sở nội thành
 • 1. Xét tuyển thẳng: Những người đã tốt nghiệp đại học chính quy của UEH.
 • 2. Xét tuyển đối với các đối tượng không thuộc diện xét tuyển thẳng
  - Đối tượng: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học có tổng điểm kết quả học tập của 02 (hai) học phần hoặc môn học thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quy định.

Văn bằng 2

2,5 năm
620.000 đ / tín chỉ
 • Tùy bảng điểm đã học: 76-81
 • Bằng cấp: Cử nhân
 • Tối thứ 6, sáng/chiều thứ 7 và chủ nhật
 • Cơ sở Nguyễn Văn Linh, Phân hiệu Vĩnh Long và các đơn vị liên kết
 • 1. Xét tuyển thẳng: Những người đã tốt nghiệp đại học chính quy của UEH.
 • 2. Xét tuyển đối với các đối tượng không thuộc diện xét tuyển thẳng
  - Đối tượng: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học có tổng điểm kết quả học tập của 02 (hai) học phần hoặc môn học thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quy định.