Tuyển sinh Văn bằng 1 Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 2 Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Liên thông đúng ngành, ngành gần, khác ngành: Xét tuyển
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

Thông báo về việc đăng ký và xét tốt nghiệp ĐH VLVH các lớp K2018 TCCĐ4 – LKD; K2019 VB2/TP4 – TATM và K2020 LTCĐ/TP3 – TATM

Trường thông báo đến sinh viên đại học Vừa làm vừa học về việc đăng ký và xét tốt nghiệp đại học Vừa làm vừa học, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng đăng ký

Sinh viên đại học Vừa làm vừa học các lớp: K2018 TCCĐ4 – Luật Kinh doanh; K2019 VB2/TP4 – TATM và K2020 LTCĐ/TP3 – TATM.

  1. Nguyên tắc đăng ký

Sinh viên đăng nhập vào tài khoản học tập cá nhân tại student.ueh.edu.vn, thực hiện kiểm tra các học phần tích lũy (phần xem điểm trong mục Kết quả học tập)học phí (trong mục Tài chính sinh viên). Nếu tích lũy đủ các học phần trong chương trình đào tạo (các học phần phải có kết quả đạt), đạt chuẩn đầu ra theo quy định và không nợ học phí, sinh viên tiến hành đăng ký xét tốt nghiệp trong tài khoản học tập cá nhân tại student.ueh.edu.vn (mục Xét tốt nghiệp) và nộp tiền phục vụ tốt nghiệp.

  1. Nội dung thực hiện và thời gian dự kiến
Stt Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Đăng ký xét tốt nghiệp và nộp tiền phục vụ tốt nghiệp Từ 21/4/2022

đến 29/4/2022

Đăng ký trên trang student.ueh.edu.vn
2 Thông báo danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến 06/5/2022 Tại website:

www.dttx.ueh.edu.vn

3 Tiếp nhận phản hồi của sinh viên về danh sách sinh viên tốt nghiệp dự kiến và điều chỉnh các thông tin liên quan: Họ tên, ngày sinh, giới tính (nếu có). Từ 06/5/2022

đến 12/5/2022

Email Phòng Đào tạo thường xuyên: dttx@ueh.edu.vn
4 Họp Hội đồng xét tốt nghiệp 13/5/2022
5 Công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp và các thông báo có liên quan 18/5/2022 Tại trang student.ueh.edu.vn
6 Trình ký quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp chính thức 23/5/2022
7 Dự kiến lễ Tốt nghiệp và trao bằng tốt nghiệp Tháng 6/2022 Sinh viên xem thông báo cụ thể tại website: www.dttx.ueh.edu.vn,

sau ngày 23/5/2022

Trường thông báo để sinh viên đại học Vừa làm vừa học các lớp: K2018 TCCĐ4 – Luật Kinh doanh; K2019 VB2/TP4 – TATM và K2020 LTCĐ/TP3 – TATM biết và thực hiện.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM