Tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp lên Đại học Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 2 Dành cho thí sinh đã tốt nghiệp Đại học
Tuyển thẳng
Xét tuyển dựa vào kết quả điểm 02 môn học ở bậc đại học
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Liên thông đúng ngành: Xét tuyển
Liên thông khác ngành: Xét tuyển theo điểm trung bình bậc trung cấp
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11
Tuyển sinh Văn bằng 1 Dành cho thí sinh tốt nghiệp THPT bất kỳ năm nào
Xét tuyển dựa vào học bạ THPT
Hạn nộp hồ sơ: Cuối tháng 2, 5, 8, 11

DANH MỤC TUYỂN SINH

Sự kiện UEH

HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI

Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

Yêu cầu gửi bảng điểm để tư vấn chương trình học

HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI

Liên thông từ Trung cấp lên Đại học

Yêu cầu gửi bảng điểm để tư vấn chương trình học

HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI

Văn bằng 2 – Vừa làm vừa học

1.  Xét tuyển thẳng: Những người đã tốt nghiệp đại học chính quy của UEH.

2. Xét tuyển đối với các đối tượng không thuộc diện xét tuyển thẳng

– Đối tượng: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học có tổng điểm kết quả học tập của 02 (hai) học phần hoặc môn học thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quy định.

HÌNH THỨC XÉT TUYỂN ĐỐI VỚI

Văn bằng 1 – Vừa làm vừa học

1. Xét tuyển thẳng: Những người đã tốt nghiệp đại học chính quy của UEH.

2. Xét tuyển đối với các đối tượng không thuộc diện xét tuyển thẳng

– Đối tượng: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp đại học có tổng điểm kết quả học tập của 02 (hai) học phần hoặc môn học thuộc một trong các tổ hợp xét tuyển đạt mức điểm do Hội đồng Tuyển sinh UEH quy định.